गुरूवार सुपर लोट्टो सोडतीचे निकाल - गुरूवार 8 नोव्हेंबर 2012

खाली गुरूवार 8 नोव्हेंबर 2012 तारखेसाठीचे गुरूवार सुपर लोट्टो लॉटरीचे निकाल क्रमाने दर्शवले आहेत. लॉटरीबाबत अधिक माहितीसाठी कृपया गुरूवार सुपर लोट्टो पृष्ठाला भेट द्या.

गुरूवार 8 नोव्हेंबर 2012
3 6 8 19 20 32