जल्दी 5 सोडतीचे निकाल - रविवार 5 मे 2019

खाली रविवार 5 मे 2019 तारखेसाठीचे जल्दी 5 लॉटरीचे निकाल क्रमाने दर्शवले आहेत. लॉटरीबाबत अधिक माहितीसाठी कृपया जल्दी 5 पृष्ठाला भेट द्या.

रविवार 5 मे 2019 - 20:30
4 12 26 31 36


जुळणी बक्षिस रक्कम प्रति विजेता विजेता बेरीज
Match 5 ₹ 5 Lakhs 0 ₹ 0
Match 4 ₹ 9,000.00 5 ₹ 45,000.00
Match 3 ₹ 107.00 177 ₹ 18,939.00
Match 2 ₹ 15.00 1,714 ₹ 25,710.00
रविवार 5 मे 2019 - 22:00
8 9 19 24 25


जुळणी बक्षिस रक्कम प्रति विजेता विजेता बेरीज
Match 5 ₹ 5 Lakhs 0 ₹ 0
Match 4 ₹ 7,278.00 5 ₹ 36,390.00
Match 3 ₹ 100.00 116 ₹ 11,600.00
Match 2 ₹ 15.00 1,081 ₹ 16,215.00