2018 साठीचे गुरूवार सुपर लोट्टो निकाल अर्काईव्ह

2018 साठीच्या सर्व गुरूवार सुपर लोट्टो निकालांची सर्वसमावेशक यादी खाली दिली आहे जी उतरत्या क्रमाने आहे (सर्वात अलिकडीलपासून सुरुवात). गुरूवार सुपर लोट्टो बद्दल अधिक माहितीसाठी कृपया गुरूवार सुपर लोट्टो पृष्ठाला भेट द्या. एखाद्या वर्षाचे निकाल पाहण्यासाठी वर्षांच्या यादीतून ते वर्ष निवडा.

गुरूवार 15 नोव्हेंबर 2018
1 10 13 18 31 41
गुरूवार 8 नोव्हेंबर 2018
1 4 10 16 20 48
गुरूवार 1 नोव्हेंबर 2018
11 17 21 25 27 35
गुरूवार 25 ऑक्टोबर 2018
3 7 16 20 33 39
गुरूवार 18 ऑक्टोबर 2018
2 12 24 31 39 41
गुरूवार 11 ऑक्टोबर 2018
3 20 22 28 35 44
गुरूवार 4 ऑक्टोबर 2018
22 25 29 32 40 49
गुरूवार 27 सप्टेंबर 2018
3 11 22 40 44 46
गुरूवार 20 सप्टेंबर 2018
7 11 20 31 47 49
गुरूवार 13 सप्टेंबर 2018
15 21 27 40 42 46
गुरूवार 6 सप्टेंबर 2018
4 11 20 25 36 39
गुरूवार 30 ऑगस्ट 2018
1 11 31 38 43 48
शुक्रवार 24 ऑगस्ट 2018
3 22 27 29 30 48
गुरूवार 16 ऑगस्ट 2018
1 4 18 30 32 35
गुरूवार 9 ऑगस्ट 2018
4 5 21 22 27 47
गुरूवार 2 ऑगस्ट 2018
5 7 24 26 37 45
गुरूवार 26 जुलै 2018
3 4 19 31 41 46
गुरूवार 19 जुलै 2018
9 12 27 38 42 45
गुरूवार 12 जुलै 2018
1 6 8 11 20 43
गुरूवार 5 जुलै 2018
4 9 26 31 32 36
गुरूवार 28 जून 2018
12 19 23 31 35 42
गुरूवार 21 जून 2018
6 13 14 19 42 48
गुरूवार 14 जून 2018
12 19 21 23 25 27
गुरूवार 7 जून 2018
6 7 17 19 32 45
गुरूवार 31 मे 2018
5 12 22 29 31 38
गुरूवार 24 मे 2018
2 32 34 37 42 46
गुरूवार 17 मे 2018
8 13 18 25 28 44
गुरूवार 10 मे 2018
10 11 13 24 26 27
गुरूवार 3 मे 2018
11 29 40 41 47 48
गुरूवार 26 एप्रिल 2018
4 23 28 30 39 49
गुरूवार 19 एप्रिल 2018
7 15 21 35 41 49
गुरूवार 12 एप्रिल 2018
12 19 34 42 43 49
गुरूवार 5 एप्रिल 2018
8 10 14 29 34 43
गुरूवार 29 मार्च 2018
13 27 29 31 33 38
गुरूवार 22 मार्च 2018
2 4 24 33 38 48
गुरूवार 15 मार्च 2018
6 10 19 22 38 48
गुरूवार 8 मार्च 2018
6 8 14 22 35 37
गुरूवार 1 मार्च 2018
3 5 7 12 23 30
गुरूवार 22 फेब्रुवारी 2018
8 12 17 26 34 48
गुरूवार 15 फेब्रुवारी 2018
3 11 12 19 33 43
गुरूवार 8 फेब्रुवारी 2018
4 10 15 19 27 42
गुरूवार 1 फेब्रुवारी 2018
7 13 26 28 30 45
गुरूवार 25 जानेवारी 2018
8 25 28 35 42 49
गुरूवार 18 जानेवारी 2018
6 19 23 36 44 46
गुरूवार 11 जानेवारी 2018
16 23 24 29 45 46
गुरूवार 4 जानेवारी 2018
3 7 12 13 18 31