जल्दी5 डबल सोडतीचे निकाल - सोमवार 29 जुलै 2019

खाली सोमवार 29 जुलै 2019 तारखेसाठीचे जल्दी5 डबल लॉटरीचे निकाल क्रमाने दर्शवले आहेत. लॉटरीबाबत अधिक माहितीसाठी कृपया जल्दी5 डबल पृष्ठाला भेट द्या.

सोमवार 29 जुलै 2019
16 20 22 23 33

जुळणी बक्षिस रक्कम प्रति विजेता विजेता बेरीज
Match 5 ₹ 10 Lakhs 0 ₹ 0
Match 4 ₹ 9,000.00 10 ₹ 90,000.00
Match 3 ₹ 340.00 308 ₹ 104,720.00
Match 2 ₹ 25.00 2,925 ₹ 73,125.00