जल्दी5 डबल सोडतीचे निकाल - सोमवार 22 जुलै 2019

खाली सोमवार 22 जुलै 2019 तारखेसाठीचे जल्दी5 डबल लॉटरीचे निकाल क्रमाने दर्शवले आहेत. लॉटरीबाबत अधिक माहितीसाठी कृपया जल्दी5 डबल पृष्ठाला भेट द्या.

सोमवार 22 जुलै 2019
6 7 11 12 36

जुळणी बक्षिस रक्कम प्रति विजेता विजेता बेरीज
Match 5 ₹ 10 Lakhs 0 ₹ 0
Match 4 ₹ 9,000.00 9 ₹ 81,000.00
Match 3 ₹ 359.00 330 ₹ 118,470.00
Match 2 ₹ 25.00 3,654 ₹ 91,350.00