2019 साठीचे जल्दी5 डबल निकाल अर्काईव्ह

2019 साठीच्या सर्व जल्दी5 डबल निकालांची सर्वसमावेशक यादी खाली दिली आहे जी उतरत्या क्रमाने आहे (सर्वात अलिकडीलपासून सुरुवात). जल्दी5 डबल बद्दल अधिक माहितीसाठी कृपया जल्दी5 डबल पृष्ठाला भेट द्या. एखाद्या वर्षाचे निकाल पाहण्यासाठी वर्षांच्या यादीतून ते वर्ष निवडा.

मंगळवार 1 ऑक्टोबर 2019
6 7 14 24 29
सोमवार 30 सप्टेंबर 2019
1 7 10 18 35
गुरूवार 26 सप्टेंबर 2019
6 15 21 29 31
बुधवार 25 सप्टेंबर 2019
1 3 15 21 34
मंगळवार 24 सप्टेंबर 2019
7 20 21 22 23
सोमवार 23 सप्टेंबर 2019
2 6 15 26 27
गुरूवार 19 सप्टेंबर 2019
2 4 5 18 30
बुधवार 18 सप्टेंबर 2019
8 19 23 27 32
मंगळवार 17 सप्टेंबर 2019
1 21 22 30 35
सोमवार 16 सप्टेंबर 2019
18 24 26 33 35
गुरूवार 12 सप्टेंबर 2019
11 13 23 25 32
बुधवार 11 सप्टेंबर 2019
10 13 25 29 32
मंगळवार 10 सप्टेंबर 2019
8 9 11 14 20
सोमवार 9 सप्टेंबर 2019
1 8 17 21 27
गुरूवार 5 सप्टेंबर 2019
5 12 25 28 32
बुधवार 4 सप्टेंबर 2019
14 15 22 34 35
मंगळवार 3 सप्टेंबर 2019
7 16 23 29 36
सोमवार 2 सप्टेंबर 2019
15 18 20 26 35
गुरूवार 29 ऑगस्ट 2019
12 17 21 31 32
बुधवार 28 ऑगस्ट 2019
2 9 11 23 25
मंगळवार 27 ऑगस्ट 2019
1 6 12 18 36
सोमवार 26 ऑगस्ट 2019
1 15 22 27 28
गुरूवार 22 ऑगस्ट 2019
1 3 15 29 34
बुधवार 21 ऑगस्ट 2019
8 12 18 21 36
मंगळवार 20 ऑगस्ट 2019
3 5 11 23 32
सोमवार 19 ऑगस्ट 2019
11 16 17 23 25
बुधवार 14 ऑगस्ट 2019
1 15 16 20 32
मंगळवार 13 ऑगस्ट 2019
4 9 19 21 33
सोमवार 12 ऑगस्ट 2019
3 7 17 28 33
गुरूवार 8 ऑगस्ट 2019
16 18 20 25 35
बुधवार 7 ऑगस्ट 2019
8 13 15 18 26
मंगळवार 6 ऑगस्ट 2019
13 24 25 32 33
सोमवार 5 ऑगस्ट 2019
8 9 10 17 29
गुरूवार 1 ऑगस्ट 2019
9 12 18 31 32
बुधवार 31 जुलै 2019
4 9 28 29 32
मंगळवार 30 जुलै 2019
3 25 27 29 31
सोमवार 29 जुलै 2019
16 20 22 23 33
गुरूवार 25 जुलै 2019
4 6 7 27 33
बुधवार 24 जुलै 2019
5 9 10 18 29
मंगळवार 23 जुलै 2019
4 17 24 26 32
सोमवार 22 जुलै 2019
6 7 11 12 36
गुरूवार 18 जुलै 2019
11 18 22 23 26
बुधवार 17 जुलै 2019
14 20 21 31 36
मंगळवार 16 जुलै 2019
11 14 23 24 27
सोमवार 15 जुलै 2019
6 8 9 30 32
गुरूवार 11 जुलै 2019
9 23 25 31 33
बुधवार 10 जुलै 2019
5 7 13 16 35
सोमवार 8 जुलै 2019
1 6 8 24 36
गुरूवार 4 जुलै 2019
3 18 21 23 33
बुधवार 3 जुलै 2019
3 6 9 18 32
सोमवार 1 जुलै 2019
1 17 18 22 24
गुरूवार 27 जून 2019
1 2 7 20 28
बुधवार 26 जून 2019
7 8 15 33 35
सोमवार 24 जून 2019
2 13 17 21 23
गुरूवार 20 जून 2019
4 6 8 16 21
बुधवार 19 जून 2019
3 10 12 19 34
सोमवार 17 जून 2019
11 20 27 32 35
गुरूवार 13 जून 2019
1 5 21 24 27
बुधवार 12 जून 2019
1 18 20 24 25
सोमवार 10 जून 2019
4 13 14 31 34
गुरूवार 6 जून 2019
9 10 12 32 34
बुधवार 5 जून 2019
10 20 26 28 29
सोमवार 3 जून 2019
5 21 24 30 34
गुरूवार 30 मे 2019
8 19 28 31 36
बुधवार 29 मे 2019
10 18 24 29 31
सोमवार 27 मे 2019
3 6 18 22 25
गुरूवार 23 मे 2019
4 18 28 31 34
बुधवार 22 मे 2019
16 19 29 30 34
सोमवार 20 मे 2019
8 11 26 33 34
गुरूवार 16 मे 2019
16 17 20 28 29
बुधवार 15 मे 2019
4 14 17 22 23
सोमवार 13 मे 2019
2 7 17 20 21
गुरूवार 9 मे 2019
12 13 27 31 32
बुधवार 8 मे 2019
9 18 20 32 36
सोमवार 6 मे 2019
14 15 17 24 33
गुरूवार 2 मे 2019
6 17 21 31 34
बुधवार 1 मे 2019
6 15 19 25 35
सोमवार 29 एप्रिल 2019
1 6 12 21 36
गुरूवार 25 एप्रिल 2019
13 21 22 27 30
बुधवार 24 एप्रिल 2019
2 3 19 24 33
सोमवार 22 एप्रिल 2019
5 6 16 29 35
गुरूवार 18 एप्रिल 2019
4 18 27 29 32
बुधवार 17 एप्रिल 2019
5 9 12 14 29
सोमवार 15 एप्रिल 2019
8 12 19 26 27
गुरूवार 11 एप्रिल 2019
7 16 19 29 35
बुधवार 10 एप्रिल 2019
1 2 7 21 25
सोमवार 8 एप्रिल 2019
1 6 18 27 28
गुरूवार 4 एप्रिल 2019
4 11 18 27 35
बुधवार 3 एप्रिल 2019
1 12 22 23 34
गुरूवार 28 मार्च 2019
1 11 22 23 27
बुधवार 27 मार्च 2019
5 9 17 18 19
बुधवार 20 मार्च 2019
2 6 12 22 30
बुधवार 13 मार्च 2019
1 21 22 26 35
बुधवार 6 मार्च 2019
3 13 19 26 33
बुधवार 27 फेब्रुवारी 2019
7 12 22 32 35
बुधवार 20 फेब्रुवारी 2019
14 21 24 28 29
बुधवार 13 फेब्रुवारी 2019
1 2 9 21 22
बुधवार 6 फेब्रुवारी 2019
1 16 17 24 32
बुधवार 30 जानेवारी 2019
10 22 23 27 30
बुधवार 23 जानेवारी 2019
15 22 24 27 32
बुधवार 16 जानेवारी 2019
7 28 29 30 36
बुधवार 9 जानेवारी 2019
2 12 17 18 28
बुधवार 2 जानेवारी 2019
18 26 27 28 34