जल्दी5 डबल सोडतीचे निकाल - सोमवार 8 जुलै 2019

खाली सोमवार 8 जुलै 2019 तारखेसाठीचे जल्दी5 डबल लॉटरीचे निकाल क्रमाने दर्शवले आहेत. लॉटरीबाबत अधिक माहितीसाठी कृपया जल्दी5 डबल पृष्ठाला भेट द्या.

सोमवार 8 जुलै 2019
1 6 8 24 36

जुळणी बक्षिस रक्कम प्रति विजेता विजेता बेरीज
Match 5 ₹ 10 Lakhs 0 ₹ 0
Match 4 ₹ 9,000.00 12 ₹ 108,000.00
Match 3 ₹ 303.00 296 ₹ 89,688.00
Match 2 ₹ 25.00 2,891 ₹ 72,275.00