जल्दी5 डबल सोडतीचे निकाल - सोमवार 5 ऑगस्ट 2019

खाली सोमवार 5 ऑगस्ट 2019 तारखेसाठीचे जल्दी5 डबल लॉटरीचे निकाल क्रमाने दर्शवले आहेत. लॉटरीबाबत अधिक माहितीसाठी कृपया जल्दी5 डबल पृष्ठाला भेट द्या.

सोमवार 5 ऑगस्ट 2019
8 9 10 17 29

जुळणी बक्षिस रक्कम प्रति विजेता विजेता बेरीज
Match 5 ₹ 10 Lakhs 0 ₹ 0
Match 4 ₹ 9,000.00 14 ₹ 126,000.00
Match 3 ₹ 307.00 363 ₹ 111,441.00
Match 2 ₹ 25.00 3,364 ₹ 84,100.00