जल्दी5 डबल सोडतीचे निकाल - बुधवार 3 जुलै 2019

खाली बुधवार 3 जुलै 2019 तारखेसाठीचे जल्दी5 डबल लॉटरीचे निकाल क्रमाने दर्शवले आहेत. लॉटरीबाबत अधिक माहितीसाठी कृपया जल्दी5 डबल पृष्ठाला भेट द्या.

बुधवार 3 जुलै 2019
3 6 9 18 32

जुळणी बक्षिस रक्कम प्रति विजेता विजेता बेरीज
Match 5 ₹ 10 Lakhs 0 ₹ 0
Match 4 ₹ 9,000.00 28 ₹ 252,000.00
Match 3 ₹ 269.00 420 ₹ 112,980.00
Match 2 ₹ 25.00 3,846 ₹ 96,150.00