जल्दी5 डबल सोडतीचे निकाल - मंगळवार 1 ऑक्टोबर 2019

खाली मंगळवार 1 ऑक्टोबर 2019 तारखेसाठीचे जल्दी5 डबल लॉटरीचे निकाल क्रमाने दर्शवले आहेत. लॉटरीबाबत अधिक माहितीसाठी कृपया जल्दी5 डबल पृष्ठाला भेट द्या.

मंगळवार 1 ऑक्टोबर 2019
6 7 14 24 29

जुळणी बक्षिस रक्कम प्रति विजेता विजेता बेरीज
Match 5 ₹ 10 Lakhs 0 ₹ 0
Match 4 ₹ 9,000.00 12 ₹ 108,000.00
Match 3 ₹ 336.00 272 ₹ 91,392.00
Match 2 ₹ 25.00 3,053 ₹ 76,325.00