जल्दी 5 सोडतीचे निकाल - रविवार 28 जुलै 2019

खाली रविवार 28 जुलै 2019 तारखेसाठीचे जल्दी 5 लॉटरीचे निकाल क्रमाने दर्शवले आहेत. लॉटरीबाबत अधिक माहितीसाठी कृपया जल्दी 5 पृष्ठाला भेट द्या.

रविवार 28 जुलै 2019 - 22:00
8 9 12 22 25


जुळणी बक्षिस रक्कम प्रति विजेता विजेता बेरीज
Match 5 ₹ 5 Lakhs 0 ₹ 0
Match 4 ₹ 7,552.00 13 ₹ 98,176.00
Match 3 ₹ 100.00 338 ₹ 33,800.00
Match 2 ₹ 15.00 3,058 ₹ 45,870.00