जल्दी 5 सोडतीचे निकाल - शुक्रवार 26 जुलै 2019

खाली शुक्रवार 26 जुलै 2019 तारखेसाठीचे जल्दी 5 लॉटरीचे निकाल क्रमाने दर्शवले आहेत. लॉटरीबाबत अधिक माहितीसाठी कृपया जल्दी 5 पृष्ठाला भेट द्या.

शुक्रवार 26 जुलै 2019 - 22:00
15 17 25 32 36


जुळणी बक्षिस रक्कम प्रति विजेता विजेता बेरीज
Match 5 ₹ 5 Lakhs 0 ₹ 0
Match 4 ₹ 8,669.00 14 ₹ 121,366.00
Match 3 ₹ 100.00 426 ₹ 42,600.00
Match 2 ₹ 15.00 4,237 ₹ 63,555.00