जल्दी 5 सोडतीचे निकाल - शुक्रवार 19 जुलै 2019

खाली शुक्रवार 19 जुलै 2019 तारखेसाठीचे जल्दी 5 लॉटरीचे निकाल क्रमाने दर्शवले आहेत. लॉटरीबाबत अधिक माहितीसाठी कृपया जल्दी 5 पृष्ठाला भेट द्या.

शुक्रवार 19 जुलै 2019 - 22:00
7 9 20 24 26


जुळणी बक्षिस रक्कम प्रति विजेता विजेता बेरीज
Match 5 ₹ 5 Lakhs 0 ₹ 0
Match 4 ₹ 7,874.00 21 ₹ 165,354.00
Match 3 ₹ 100.00 561 ₹ 56,100.00
Match 2 ₹ 15.00 5,686 ₹ 85,290.00