जल्दी 5 सोडतीचे निकाल - रविवार 14 जुलै 2019

खाली रविवार 14 जुलै 2019 तारखेसाठीचे जल्दी 5 लॉटरीचे निकाल क्रमाने दर्शवले आहेत. लॉटरीबाबत अधिक माहितीसाठी कृपया जल्दी 5 पृष्ठाला भेट द्या.

रविवार 14 जुलै 2019 - 22:00
2 3 9 23 29


जुळणी बक्षिस रक्कम प्रति विजेता विजेता बेरीज
Match 5 ₹ 5 Lakhs 1 ₹ 5 Lakhs
Match 4 ₹ 5,000.00 10 ₹ 50,000.00
Match 3 ₹ 100.00 341 ₹ 34,100.00
Match 2 ₹ 15.00 2,917 ₹ 43,755.00