जल्दी 5 सोडतीचे निकाल - शुक्रवार 9 ऑगस्ट 2019

खाली शुक्रवार 9 ऑगस्ट 2019 तारखेसाठीचे जल्दी 5 लॉटरीचे निकाल क्रमाने दर्शवले आहेत. लॉटरीबाबत अधिक माहितीसाठी कृपया जल्दी 5 पृष्ठाला भेट द्या.

शुक्रवार 9 ऑगस्ट 2019 - 22:00
14 15 17 27 36


जुळणी बक्षिस रक्कम प्रति विजेता विजेता बेरीज
Match 5 ₹ 5 Lakhs 0 ₹ 0
Match 4 ₹ 8,328.00 16 ₹ 133,248.00
Match 3 ₹ 100.00 446 ₹ 44,600.00
Match 2 ₹ 15.00 4,482 ₹ 67,230.00