जल्दी 5 सोडतीचे निकाल - शुक्रवार 7 जून 2019

खाली शुक्रवार 7 जून 2019 तारखेसाठीचे जल्दी 5 लॉटरीचे निकाल क्रमाने दर्शवले आहेत. लॉटरीबाबत अधिक माहितीसाठी कृपया जल्दी 5 पृष्ठाला भेट द्या.

शुक्रवार 7 जून 2019 - 22:00
5 7 17 25 26


जुळणी बक्षिस रक्कम प्रति विजेता विजेता बेरीज
Match 5 ₹ 5 Lakhs 0 ₹ 0
Match 4 ₹ 7,073.00 24 ₹ 169,752.00
Match 3 ₹ 100.00 480 ₹ 48,000.00
Match 2 ₹ 15.00 4,684 ₹ 70,260.00