जल्दी 5 सोडतीचे निकाल - शुक्रवार 6 सप्टेंबर 2019

खाली शुक्रवार 6 सप्टेंबर 2019 तारखेसाठीचे जल्दी 5 लॉटरीचे निकाल क्रमाने दर्शवले आहेत. लॉटरीबाबत अधिक माहितीसाठी कृपया जल्दी 5 पृष्ठाला भेट द्या.

शुक्रवार 6 सप्टेंबर 2019 - 22:00
2 12 16 29 30


जुळणी बक्षिस रक्कम प्रति विजेता विजेता बेरीज
Match 5 ₹ 5 Lakhs 0 ₹ 0
Match 4 ₹ 9,000.00 8 ₹ 72,000.00
Match 3 ₹ 141.00 464 ₹ 65,424.00
Match 2 ₹ 15.00 4,473 ₹ 67,095.00