जल्दी 5 सोडतीचे निकाल - सोमवार 6 मे 2019

खाली सोमवार 6 मे 2019 तारखेसाठीचे जल्दी 5 लॉटरीचे निकाल क्रमाने दर्शवले आहेत. लॉटरीबाबत अधिक माहितीसाठी कृपया जल्दी 5 पृष्ठाला भेट द्या.

सोमवार 6 मे 2019 - 20:30
5 10 11 18 32


जुळणी बक्षिस रक्कम प्रति विजेता विजेता बेरीज
Match 5 ₹ 5 Lakhs 0 ₹ 0
Match 4 ₹ 6,882.00 11 ₹ 75,702.00
Match 3 ₹ 100.00 220 ₹ 22,000.00
Match 2 ₹ 15.00 2,123 ₹ 31,845.00