जल्दी 5 सोडतीचे निकाल - शुक्रवार 5 जुलै 2019

खाली शुक्रवार 5 जुलै 2019 तारखेसाठीचे जल्दी 5 लॉटरीचे निकाल क्रमाने दर्शवले आहेत. लॉटरीबाबत अधिक माहितीसाठी कृपया जल्दी 5 पृष्ठाला भेट द्या.

शुक्रवार 5 जुलै 2019 - 22:00
2 13 23 29 36


जुळणी बक्षिस रक्कम प्रति विजेता विजेता बेरीज
Match 5 ₹ 5 Lakhs 0 ₹ 0
Match 4 ₹ 8,872.00 14 ₹ 124,208.00
Match 3 ₹ 100.00 452 ₹ 45,200.00
Match 2 ₹ 15.00 4,529 ₹ 67,935.00