जल्दी 5 सोडतीचे निकाल - शुक्रवार 3 मे 2019

खाली शुक्रवार 3 मे 2019 तारखेसाठीचे जल्दी 5 लॉटरीचे निकाल क्रमाने दर्शवले आहेत. लॉटरीबाबत अधिक माहितीसाठी कृपया जल्दी 5 पृष्ठाला भेट द्या.

शुक्रवार 3 मे 2019 - 20:30
3 6 19 28 29


जुळणी बक्षिस रक्कम प्रति विजेता विजेता बेरीज
Match 5 ₹ 5 Lakhs 0 ₹ 0
Match 4 ₹ 9,000.00 6 ₹ 54,000.00
Match 3 ₹ 133.00 348 ₹ 46,284.00
Match 2 ₹ 15.00 3,291 ₹ 49,365.00
शुक्रवार 3 मे 2019 - 22:00
17 18 20 31 34


जुळणी बक्षिस रक्कम प्रति विजेता विजेता बेरीज
Match 5 ₹ 5 Lakhs 0 ₹ 0
Match 4 ₹ 8,404.00 6 ₹ 50,424.00
Match 3 ₹ 100.00 165 ₹ 16,500.00
Match 2 ₹ 15.00 1,671 ₹ 25,065.00