युरोमिलियन्स

युरोमिलियन्स 2004 मध्ये युरोपमधील पहिली बहुराष्ट्रीय लॉटरी म्हणून सुरू झाली आणि त्या खंडभरातील खेळाडूंमध्ये चटकन प्रसिद्धीस आली. सुरुवातीला स्पेन, फ्रान्स आणि यूकेमध्ये खेळली जाणारी, आता जोरदार नऊ युरोपियन देशांमध्ये खेळली जाते, जे दर मंगळवार व शुक्रवार रात्री उघडणाऱ्या युरोमिलियन्स लॉटरी सोडतींमध्ये सहभागी होतात. किमान €15 दशलक्ष (अंदाजे रु. ₹ 1,276,608,180) इतक्या सर्वोच्च बक्षिसासाठी खेळाडूंना काढलेले पाच मुख्य आकडे व दोन लकी स्टार्स यांच्याशी जुळते असावे लागते. फक्त दोन मुख्य आकडे वा अधिक यांच्याशी जुळते असल्यास आणखी बारा बक्षीस स्तर देऊ केलेले असतात.

ताजे युरोमिलियन्स निकाल आणि जिंकणारे आकडे

मंगळवार - 21st फेब्रुवारी 2017
13 19 41 45 49 3 4
 • पुढील युरोमिलियन्स जॅकपॉट
 • €29,000,000
 • ₹2.0 Billion!
 • शुक्रवार 24th फेब्रुवारी
आता खेळा

युरोमिलियन्स कसे खेळायचे

युरोमिलियन्स खेळण्यासाठी, खेळाडूंनी 1 व 50 दरम्यानचे पाच मुख्य आकडे, अधिक 1 व 11 मधील दोन लकी स्टार आकडे निवडणे आवश्यक असते. खेळाडूंची इच्छा असल्यास, ते लकी स्टार आकडा असा निवडू शकतात जो त्यांच्या मुख्य आकड्यांच्या निवडीतही आहे, अर्थातच, तो आकडा 1 व 11 मधील असेल. एकूण तेरा बक्षीस स्तर आहेत ज्यांमध्ये दोन वा अधिक मुख्य आकडे जुळल्यास बक्षिसे दिली जातात. पाच मुख्य आकडे अधिक दोन्ही लकी स्टार्स यांच्याशी जो जुळतो अशा खेळाडूला जॅकपॉटची रक्कम दिली जाते. युरोमिलियन्स बक्षिस जिंकण्याची एकंदर शक्यता 13 मध्ये 1 आहे.

युरोमिलियन्स सोडतीची तिकिटे यूकेमध्ये खरेदी करणाऱ्या खेळाडूंना यूके मिलियनेअर राफलमध्ये आपोआप प्रवेश प्राप्त होतो जी प्रत्येक युरोमिलियन्स सोडतीसोबत खेळली जाते. प्रमाण सोडतीत, काढलेल्या राफल कोडशी ज्याचा कोड जुळतो अशा खेळाडूला £1 दशलक्ष एवढे एक बक्षीस दिले जाते. यूके युरोमिलियन्स खेळाडूला एक एकमेव कोड प्राप्त होतो - ज्यात तीन अक्षरे व सहा अंक (उदा. ABC123456) असतात - खरेदी केलेल्या युरोमिलियन्स आकड्यांच्या प्रत्येक ओळीसाठी. मुख्य युरोमिलियन्स सोडत झाल्यानंतर, एक राफल कोड यादृच्छिकपणे निवडला जातो आणि ज्याचे तिकीट काढलेल्या कोडशी जुळते तो खेळाडू £1 दशलक्ष (अंदाजे 85,107,212) जिंकतो.

प्रसंगवश, युरोमिलियन्स आणि यूके मिलियनेअर राफल यांच्या खास आवृत्त्यांच्या सोडती काढल्या जातात, ज्यांमध्ये आणखी मोठे युरोमिलियन्स जॅकपॉट्स असतात किंवा £1 दशलक्ष मिलियनेअर राफल बक्षिसांचा संख्या वाढवली जाते.

भारतातून युरोमिलियन्स कसे खेळायचे

भारतातील खेळाडू आता ऑनलाईन तिकीट वरकाम सेवा वापरून युरोमिलियन्स खेळू शकतात. भारतातून युरोमिलियन्स खेळण्याबाबत अधिक माहितीसाठी कसे खेळायचे पृष्ठ येथे भेट द्या.

खालील टेबल या लॉटरीत उपलब्ध असलेली विविध बक्षिसे, प्रत्येक बक्षीस जिंकण्याची शक्यता, त्या विशिष्ठ बक्षिस पातळीसाठी बक्षिस फंडाची किती टक्केवारी दिली आहे, तसेच बक्षिस मूल्ये आणि सर्वात अलिकडील सोडतीचे विजेते दर्शवते:

युरोमिलियन्स बक्षिसे आणि जिंकण्याची एकंदर शक्यता

जुळणी € मधील आतापर्यंतचा सर्वात किमान विजय ₹ मधील आतापर्यंतचा सर्वात किमान विजय € मधील आतापर्यंतचे सर्वात कमाल बक्षीस ₹ मधील आतापर्यंतचे सर्वात कमाल बक्षीस प्रती सोडत € मध्ये सरासरी बक्षीस प्रती सोडत € मध्ये सरासरी बक्षीस (₹) जिंकण्याच्या शक्यता बक्षिस फंड टक्केवारी (%)
Match 5 and 2 Stars €7,500,000 ₹529.1 Million €190,000,000 ₹13.4 Billion €46,043,986 ₹3.2 Billion 1 in 116,531,800 32%
Match 5 and 1 Star €59,326 ₹4.2 Million €4,576,071 ₹322.8 Million €456,359 ₹32.2 Million 1 in 6,473,989 4.8%
Match 5 €6,663 ₹470,065 €923,685 ₹65.2 Million €79,407 ₹5.6 Million 1 in 3,236,995 1.6%
Match 4 and 2 Stars €940.90 ₹66,377 €13,645 ₹962,607 €4,634 ₹326,948 1 in 517,920 0.8%
Match 4 and 1 Star €53.80 ₹3,795 €334.60 ₹23,605 €208.59 ₹14,715 1 in 28,774 0.7%
Match 3 and 2 Stars €21.40 ₹1,510 €170.10 ₹12,000 €66.45 ₹4,688 1 in 11,771 0.5%
Match 4 €22.40 ₹1,580 €161.60 ₹11,400 €101.68 ₹7,173 1 in 14,387 0.7%
Match 2 and 2 Stars €8.80 ₹621 €31.30 ₹2,208 €20.00 ₹1,411 1 in 822 2.3%
Match 3 and 1 Star €7.90 ₹557 €22.10 ₹1,559 €14.66 ₹1,034 1 in 654 2.2%
Match 3 €7.00 ₹494 €17.10 ₹1,206 €12.20 ₹861 1 in 327 3.7%
Match 1 and 2 Stars €5.00 ₹353 €16.80 ₹1,185 €10.71 ₹755 1 in 157 6.5%
Match 2 and 1 Star €5.80 ₹409 €11.80 ₹832 €8.05 ₹568 1 in 46 17.6%
Match 2 €3.00 ₹212 €5.10 ₹360 €4.08 ₹288 1 in 23 18%

युरोमिलियन्स एफएक्यूज

 1. मी भारतातून युरोमिलियन्स खेळू शकतो?
 2. मी भारतातून युरोमिलियन्स कसा खेळू शकतो?
 3. मिलियनेअर राफल काय आहे?
 4. मी भारतातील कोणत्याही राज्यातून युरोमिलियन्स खेळू शकतो?
 1. माझे जिंकलेले युरोमिलियन्स मी कसे प्राप्त करू शकतो?
 2. मी जिंकलेले युरोमिलियन्स मी किती कालावधीत प्राप्त करू शकतो?
 3. युरोमिलियन्स बक्षिसांवर कर लागतो का?
 4. जिंकलेली रक्कम गोळा करण्यासाठी मला शुल्क भरावे लागते का?

उत्तरे


1. मी भारतातून युरोमिलियन्स खेळू शकतो?

होय, आमची लॉटरी तिकीट वरकाम सेवा वापरून. कसे खेळायचे पृष्ठाला भेट देऊन तुम्ही या सेवेबाबत अधिक जाणून घेऊ शकता.

To Top

2. मी भारतातून युरोमिलियन्स कसा खेळू शकतो?

कसे खेळायचे पृष्ठाला भेट द्या व युरोमिलियन्स चिन्हावर क्लिक करा. एकदा तुम्ही ऑनलाईन खाते उघडले, की 1 व 50 दरम्यानचे पाच मुख्य आकडे अधिक 1 व 11 दरम्यानचे दोन लकी स्टार आकडे निवडून सहजपणे तुमचे अंक निवडा. यूके मिलियनेअर राफलमध्ये प्रवेश मिळवण्याची इच्छा असलेल्या खेळाडूंनी ते युरोप युरोमिलियन्स खेळाऐवजी यूके युरोमिलियन्स खेळत आहेत याची खातरजमा करणे आवश्यक आहे. भारतातून युरोमिलियन्स खेळण्याबाबत अधिक मदतीसाठी कसे खेळायचे पृष्ठाला भेट द्या.

To Top

3. मिलियनेअर राफल काय आहे?

फक्त यूके युरोमिलियन्स खेळ खेळत असलेल्यांनाच मिलियनेअर राफल उपलब्ध आहे जी खेळाडूंना अतिरिक्त £1 दशलक्ष बक्षीस जिंकायची संधी देउ करते. खरेदी केलेल्या युरोमिलियन्स आकड्यांच्या प्रत्येक ओळीसोबत एक एकमेव राफल कोड आपोआप निर्माण केला जातो आणि मुख्य युरोमिलियन्स सोडत झाल्यानंतर थोड्याच वेळात होणाऱ्या राफलमध्ये प्रविष्ट केला जाईल.

To Top

4. मी भारतातील कोणत्याही राज्यातून युरोमिलियन्स खेळू शकतो?

होय. फक्त भारतातून चालवल्या जाणाऱ्या लॉटऱ्यांनाच भारतीय लॉटरी कायदे लागू होतात आणि अन्य देशांमधून चालवल्या जाणाऱ्या लॉटऱ्या खेळणाऱ्या भारतीय नागरिकांना लागू होत नाहीत.

To Top

5. माझे जिंकलेले युरोमिलियन्स मी कसे प्राप्त करू शकतो?

जॅकपॉट नसलेली लहान बक्षिसे तुमच्या ऑनलाईन वरकाम खात्यात आपोआप चुकती केली जातात आणि एकतर आणखी लॉटरी तिकिटे खरेदी करण्यासाठी किंवा तुमच्या निवडीच्या पेमेंट पद्धतीद्वारा काढून घेण्यासाठी वापरता येऊ शकतात.

मोठी बक्षिसे किंवा जॅकपॉट विजय प्राप्त करण्यासाठी स्थानिक लॉटरी वरकाम सेवा सदस्यासोबत भेटीचे नियोजन करण्यासाठी तुमच्याशी संपर्क साधण्यात येईल आणि स्थानिक कार्यालय व्यवस्थापकाच्या उपस्थितीत तुम्ही तुमचे विजेते तिकीट प्राप्त कराल. बक्षीस प्राप्त करण्याच्या प्रक्रियेत तुम्हाला मार्गदर्शन करण्यासाठी कायद्यांतील जाणकार संघ उपस्थित असेल.

To Top

6. मी जिंकलेले युरोमिलियन्स मी किती कालावधीत प्राप्त करू शकतो?

तुम्ही बक्षीस जिंकण्याइतके भाग्यवान असाल, तर तुम्हाला तुमच्या जिंकण्याबाबतची माहिती मजकूर संदेश वा इमेलद्वारा सोडत झाल्यानंतर थोड्याच वेळात देण्यात येईल. तुम्ही जिंकलेल्या सर्व रकमेवर तुमच्यातर्फे आपोआप दावा केला जातो त्यामुळे तुमचे बक्षीस गमावण्याची कोणतीही शक्यता नाही. लहान बक्षिसे नंतर भविष्यातील सोडतीच्या तिकिटांवर खर्च करण्यासाठी किंवा काढून घेण्यासाठी तुमच्या लॉटरी वरकाम खात्यात त्वरित जमा केली जातात.

To Top

7. युरोमिलियन्स बक्षिसांवर कर लागतो का?

कोणताही देय कर तुमच्या वैयक्तिक परिस्थितीवर अवलंबून असेल आणि तुमच्या ठिकाणावर अवलंबून त्यात बदल होऊ शकतो. तुम्हाला अधिक माहिती हवी असल्यास तुम्ही आंतरराष्ट्रीय कर कायद्यांशी परिचित असलेला व्यावसायिक लेखापाल वा वित्तीय सल्लागार यांचा स्वतंत्र सल्ला घ्यावा अशी शिफारस करण्यात येते.

To Top

8. जिंकलेली रक्कम गोळा करण्यासाठी मला शुल्क भरावे लागते का?

नाही. आमच्या वरकाम सेवेद्वारा खेळण्याचा अर्थ जिंकलेल्या कोणत्याही बक्षीस रकमांचे 100% (स्थानिक वा राष्ट्रीय करांच्या अधीन राहून) तुम्हाला प्राप्त होतात. वरकाम सेवा त्यांचे प्रचालन खर्च भरून काढण्यासाठी विकल्या गेलेल्या प्रत्येक तिकिटावर छोटी फी लावते पण जिंकलेल्या कोणत्याही बक्षिसाचे संपूर्ण मूल्य (कोणत्याही लागू करांच्या अधीन राहून) तुम्हाला प्राप्त होईल.

To Top

मोठे जॅकपॉट्स

युरोमिलियन्समध्ये जॅकपॉट कोणी न जिंकल्यास तो पुढील सोडतीत नेला जातो. या पुढील सोडतीत नेण्याच्या सुविधेमुळे जॅकपॉट आकर्षक उंचीवर जाण्यास सक्षम होतो जो बरेचदा €100 दशलक्ष टप्पा ओलांडू शकतो. आतापर्यंतचा जिंकला गेलेला सर्वात मोठा युरोमिलियन्स जॅकपॉट एका यूके तिकिटाद्वारा होता जे ऑगस्ट 2012 मधील सोडतीतील आकड्यांशी जुळल्याने आकर्षक €190 दशलक्ष जॅकपॉट दिला गेला.