लॉटरीशी तुलना

तुम्ही पॉवरबॉल, वा युरोमिलियन्स सारखी आंतरराष्ट्रीय लॉटरी खेळण्याचा विचार असणारे भारतीय नागरीक असाल, तर या पृष्ठावरील तुलना तक्ता कोणता खेळ खेळायचा हे ठरवण्यात तुम्हाला मदत करू शकेल. हा तक्ता गुरूवार सुपर लोट्टो आणि शनिवार सुपर लोट्टो यांसारख्या भारतीय लॉटऱ्यांवर उपलब्ध असणाऱ्या जॅकपॉट्सची तुलना आंतरराष्ट्रीय लॉटऱ्यांवर जे जिंकता येतात, त्यांच्याशी करतो.

प्रत्येक खेळावरची आणखी माहिती लॉटऱ्या टॅबला भेट देऊन व तुमच्या निवडीच्या लॉटरी खेळावर क्लिक करून मिळू शकते.

तुलनात्मक तक्ता (गुरूवार सुपर लोट्टो, शनिवार सुपर लोट्टो, युरोमिलियन्स, मेगा मिलियन्स, पॉवरबॉल, यूके लोट्टो)

  गुरूवार सुपर लोट्टो (प्लेविन) शनिवार सुपर लोट्टो (प्लेविन) युरोमिलियन्स मेगा मिलियन्स पॉवरबॉल युके लोट्टो
सध्याचा जॅकपॉट ₹20,000,000 ₹29,200,000 €121,000,000
₹1 Billion
$65,000,000
₹4.2 Billion
$302,000,000
₹19.5 Billion
£5,400,000
₹447.3 Million
आतापर्यंतचा सर्वाधिक मोठा जॅकपॉट ₹172.9 Million ₹? Million €190 million
₹13.7 Billion
$656 million
₹42.3 Billion
$590.5 million
₹38.1 Billion
£42,008,610
₹2.7 Billion
किमान जॅकपॉट ₹20 Million ₹20 Million €17 million
₹1.2 Billion
$15 million
₹967.5 Million
$40 million
₹2.6 Billion
£2 million
₹165.7 Million
मी भारतातून खेळू शकतो? होय होय होय होय होय होय
बक्षिसावर दावा करण्याचा कालावधी 90 दिवस 90 दिवस लहान बक्षिसे तुमच्या खात्यात आपोआप चुकती केली जातील. मोठ्या विजयांवर 90 दिवसांच्या आत दावा केला गेलाच पाहिजे. लहान बक्षिसे तुमच्या खात्यात आपोआप चुकती केली जातील. मोठ्या विजयांसाठी, दावा कालावधी 180 दिवसांपासून 1 वर्षापर्यंत आहे. लहान बक्षिसे तुमच्या खात्यात आपोआप चुकती केली जातील. मोठ्या विजयांसाठी, दावा कालावधी 180 दिवसांपासून 1 वर्षापर्यंत आहे. 180 दिवसांच्या आत दावा केला गेलाच पाहिजे.
किमान वय 18 व त्यावरील 18 व त्यावरील 18 व त्यावरील (यूकेमध्ये 16 व त्यावरील) 18 व त्यावरील 18 व त्यावरील तिकिट वरकाम सेवेद्वारा तिकिटे खरेदी करणारे खेळाडू 18 वा त्यावरील असणे आवश्यक आहे (यूकेमध्ये 16 व त्यावरील).
बक्षिस जिंकण्याची एकंदर शक्यता 54 मध्ये 1 54 मध्ये 1 13 मध्ये 1 15 मध्ये 1 31.84 मध्ये 1 9.3 मध्ये 1
जॅकपॉट जिंकण्याची शक्यता 13,983,816 मध्ये 1 13,983,816 मध्ये 1 139,838,160 मध्ये 1 258,890,850 मध्ये 1 175,223,510 मध्ये 1 45,057,474 मध्ये 1
जॅकपॉट पुढील सोडतीत नेला जातो का होय होय होय होय होय होय
जिंकलेली रक्कम करपात्र आहे का ₹10,000 वरील जिंकलेल्या रकमांसाठी ₹10,000 वरील जिंकलेल्या रकमांसाठी युरोमिलियन्स विजय काही सहभागी देशांमध्ये करपात्र आहेत. भारतातील खेळाडूंना मोठ्या विजयाच्या घटनेत त्यांचे करदायित्व आंतरराष्ट्रीय कर तज्ज्ञाशी तपासून घेण्याचा सल्ला दिला जात आहे. विजय संघराज्य व राज्य कर यांच्या अधीन असतात. बक्षीस जिंकणाऱ्या भारतातील खेळाडूंना सर्व दायित्वे पुरी होतील याची खातरजमा करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कर तज्ज्ञाशी तपासून घेण्याचा सल्ला दिला जात आहे. विजय संघराज्य व राज्य कर यांच्या अधीन असतात. बक्षीस जिंकणाऱ्या भारतातील खेळाडूंना सर्व दायित्वे पुरी होतील याची खातरजमा करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कर तज्ज्ञाशी तपासून घेण्याचा सल्ला दिला जात आहे. लॉटरी विजयांवर यूके कर लावत नसले तरी, भारतातील खेळाडूंना मोठ्या विजयाच्या घटनेत त्यांचे करदायित्व आंतरराष्ट्रीय कर तज्ज्ञाशी तपासून घेण्याचा सल्ला दिला जात आहे.
प्रति आठवडा सोडत एकदा एकदा दोनदा दोनदा दोनदा दोनदा
खेळा - - युरोमिलियन्स
खेळा
मेगा मिलियन्स
खेळा
पॉवरबॉल
खेळा
युके लोट्टो
खेळा