लॉटरीशी तुलना

तुम्ही पॉवरबॉल, वा युरोमिलियन्स सारखी आंतरराष्ट्रीय लॉटरी खेळण्याचा विचार असणारे भारतीय नागरीक असाल, तर या पृष्ठावरील तुलना तक्ता कोणता खेळ खेळायचा हे ठरवण्यात तुम्हाला मदत करू शकेल. हा तक्ता गुरूवार सुपर लोट्टो आणि शनिवार सुपर लोट्टो यांसारख्या भारतीय लॉटऱ्यांवर उपलब्ध असणाऱ्या जॅकपॉट्सची तुलना आंतरराष्ट्रीय लॉटऱ्यांवर जे जिंकता येतात, त्यांच्याशी करतो.

प्रत्येक खेळावरची आणखी माहिती लॉटऱ्या टॅबला भेट देऊन व तुमच्या निवडीच्या लॉटरी खेळाची निवड करून मिळू शकते.

तुलनात्मक तक्ता

(रूवार सुपर लोट्टो, शनिवार सुपर लोट्टो, युरोमिलियन्स, मेगा मिलियन्स, पॉवरबॉल, यूके लोट्टो)

  गुरूवार सुपर लोट्टो (प्लेविन) शनिवार सुपर लोट्टो (प्लेविन) युरोमिलियन्स मेगा मिलियन्स पॉवरबॉल युके लोट्टो
सध्याचा जॅकपॉट ₹0 £15,000,000
₹1.3 Billion
$168,000,000
₹11.6 Billion
$63,000,000
₹4.3 Billion
£5,000,000
₹430.9 Million
आतापर्यंतचा सर्वाधिक मोठा जॅकपॉट ₹172.9 Million ₹33.6 Million (2017) €190 million
₹14.7 Billion
$656 million
₹45.2 Billion
$590.5 million
₹40.7 Billion
£42,008,610
₹2.9 Billion
किमान जॅकपॉट ₹20 Million ₹20 Million €17 million
₹1.3 Billion
$40 million
₹1.0 Billion
$40 million
₹2.8 Billion
£2 million
₹172.4 Million
मी भारतातून खेळू शकतो? होय होय होय होय होय होय
बक्षिसावर दावा करण्याचा कालावधी 90 दिवस 90 दिवस बक्षिसे तुमच्या लॉटरी खात्यात आपोआप चुकती केली जातील. बक्षिसे तुमच्या लॉटरी खात्यात आपोआप चुकती केली जातील. बक्षिसे तुमच्या लॉटरी खात्यात आपोआप चुकती केली जातील. 180 दिवसांच्या आत दावा केला गेलाच पाहिजे.
किमान वय 18 व त्यावरील 18 व त्यावरील 18 व त्यावरील (यूकेमध्ये 16 व त्यावरील) 18 व त्यावरील 18 व त्यावरील तिकिट वरकाम सेवेद्वारा तिकिटे खरेदी करणारे खेळाडू 18 वा त्यावरील असणे आवश्यक आहे (यूकेमध्ये 16 व त्यावरील).
बक्षिस जिंकण्याची एकंदर शक्यता 54 मध्ये 1 54 मध्ये 1 13 मध्ये 1 24 मध्ये 1 31.84 मध्ये 1 9.3 मध्ये 1
जॅकपॉट जिंकण्याची शक्यता 13,983,816 मध्ये 1 13,983,816 मध्ये 1 139,838,160 मध्ये 1 302,575,350 मध्ये 1 175,223,510 मध्ये 1 45,057,474 मध्ये 1
जॅकपॉट पुढील सोडतीत नेला जातो का होय होय होय होय होय होय
जिंकलेली रक्कम करपात्र आहे का ₹10,000 वरील जिंकलेल्या रकमांसाठी ₹10,000 वरील जिंकलेल्या रकमांसाठी भारतातील खेळाडूंना मोठ्या विजयाच्या घटनेत त्यांचे करदायित्व कर तज्ज्ञाशी तपासून घेण्याचा सल्ला दिला जात आहे.
प्रति आठवडा सोडत एकदा एकदा दोनदा दोनदा दोनदा दोनदा
खेळा - - युरोमिलियन्स
खेळा
मेगा मिलियन्स
खेळा
पॉवरबॉल
खेळा
युके लोट्टो
खेळा