ਸਿੱਕਮ ਸਟੇਟ ਲਾਟਰੀ

ਸਿੱਕਮ ਸਟੇਟ ਲਾਟਰੀ ਸਿੱਕਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡੀਅਰ ਮੌਰਨਿੰਗ ਡਰਾਅ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਪਰ ਡਰਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਿੱਕਮ ਰਾਜ ਦੇ ਛੋਟੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ.

ਸਿੱਕਮ ਬੰਪਰ ਡਰਾਅ

ਇਹ ਬੰਪਰ ਡਰਾਅ ਸਿੱਕਮ ਰਾਜ ਲਈ ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ. ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬੰਪਰ ਡਰਾਅਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਛੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਸਿੱਕਮ ਬੰਪਰ ਲਾਟਰੀ ਡਰਾਅ 2020
ਨਾਮ ਡਰਾਅ ਮਿਤੀ ਟਿਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ (ਰੁਪਏ) ਪਹਿਲੇ ਇਨਾਮ ਦੀ ਰਕਮ (ਰੁਪਏ)
ਡੀਅਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਬੰਪਰ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 01.01.2019 500 2 ਕਰੋੜ

ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਾਰੇ ਡਰਾਅ 2019 ਵਿੱਚ ਹੋਏ

ਸਿੱਕਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪੂਜਾ ਬੰਪਰ ਲਾਟਰੀ ਡਰਾਅ 2019
ਸਿੱਕਮ ਬੰਪਰ ਲਾਟਰੀ ਡਰਾਅ 2019
ਨਾਮ ਡਰਾਅ ਮਿਤੀ ਟਿਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ (ਰੁਪਏ) ਪਹਿਲੇ ਇਨਾਮ ਦੀ ਰਕਮ (ਰੁਪਏ)
ਸੰਕਰਾਂਤੀ ਬੰਪਰ 22.01.2019 500 2 ਕਰੋੜ
ਸਰਸਵਤੀ ਬੰਪਰ 14.02.2019 200 1.25 ਕਰੋੜ
ਸ਼੍ਰੀ ਹੋਲੀ ਬੰਪਰ 19.03.2019 100 1.00 ਕਰੋੜ
ਵਿਸਾਖੀ ਬੰਪਰ 16.04.2019 200 1.50 ਕਰੋੜ
ਦੀਵਾਲੀ ਪੂਜਾ ਬੰਪਰ 02.11.2018 2,000 10 ਕਰੋੜ

ਸਿੱਕਮ ਡੀਅਰ ਮੌਰਨਿੰਗ ਲਾਟਰੀ ਸਕੀਮ

ਡੀਅਰ ਮੌਰਨਿੰਗ ਲਾਟਰੀ ਸਕੀਮ ਭਾਰਤੀ ਲਾਟਰੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਹਰ ਦਿਨ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ. ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ 68 ਤੋਂ 99/ABCDEGHJKL 00 000 TO 99 999 ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਡਰਾਅ ਸਵੇਰੇ 11:55 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਬਾਦ ਲਾਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵੇਰੇ 11:55 ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਡਰਾਅ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਡੀਅਰ ਮੌਰਨਿੰਗ ਨਤੀਜੇਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ

ਖਿਡਾਰੀ ਡੀਅਰ ਮੌਰਨਿੰਗ ਲਾਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਬੰਪਰ ਲਾਟਰੀ ਲਈ ਟਿਕਟ ਅਧਿਕਾਰਤ ਲਾਟਰੀ ਰਿਟੇਲਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਦਾਅਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ

10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਇਨਾਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਲੇਮ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਕਮ ਸਟੇਟ ਲਾਟਰੀ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇਤੂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੇ ਟਿਕਟ ਗੁੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ.