ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਬੰਪਰ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ

ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਪਰ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟ 2019 ਚਿੱਤਰ

ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਬੰਪਰ ਲਾਟਰੀ ਹਰ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਰਾਜ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਫੇਸ ਵੈਲਯੂ 300 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਠ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰ "ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨਵਾਂ ਸਾਲ" ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ - ਸੀਰੀਜ਼ CH, RI, ST, MA, SN, EW, YE, AR, BM ਅਤੇ PR ਹਨ.

ਇਸ ਮਹਾਨ ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਕੇਰਲਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ.

ਇਹ ਤਾਜ਼ੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਬੰਪਰ ਡਰਾਅਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਨ. ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ I (ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ) ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ. ਕੌਨਸੋਲੇਸ਼ਨ ਇਨਾਮ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਟਿਕਟ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸੱਤ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

ਹਰੇਕ ਡਰਾਅ ਲਈ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸਾਲ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ.


ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇਤੂਆਂ ਕੋਲ ਇਨਾਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਟਿਕਟ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ 30 ਦਿਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ.

ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਬੰਪਰ ਨਤੀਜੇ
ਡਰਾਅ ਸਾਲ ਟਿਕਟ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਇਨਾਮ ਦੀ ਰਕਮ (Rs)
2020 ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਬੰਪਰ ਲਾਟਰੀ (ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ) BR-71 TBA 12 ਕਰੋੜ
2019 ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਬੰਪਰ ਲਾਟਰੀ (ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ) BR-65 EW 213957 6 ਕਰੋੜ
2017 ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਬੰਪਰ ਲਾਟਰੀ BR-53 XR 687009 4 ਕਰੋੜ
2016 ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਬੰਪਰ ਲਾਟਰੀ BR-47 XR 694040 4 ਕਰੋੜ
2015 ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਬੰਪਰ ਲਾਟਰੀ BR-41 XT 118586 3 ਕਰੋੜ
2014 ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਬੰਪਰ ਲਾਟਰੀ BR-35 XT 182891 5 ਕਰੋੜ

2020 ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਬੰਪਰ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਤੀਜੇ

ਇਹ 2020 ਡਰਾਇੰਗ ਵਿਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੱਤ ਇਨਾਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪੂਰਾ ਇਨਾਮ ਵੇਰਵਾ ਹੈ

BR-71 ਬੰਪਰ ਨਤੀਜੇ
ਰੈਂਕ ਟਿਕਟ ਨੰਬਰ ਇਨਾਮ ਦੀ ਰਕਮ (Rs)
ਪਹਿਲਾਂ tba 12 ਕਰੋੜ
ਦਿਲਾਸਾ ਪੁਰਸਕਾਰ tba 5,00,000/-
ਦੂਜਾ tba 50,00,000/-
ਤੀਜਾ tba 10,00,000/-
ਚੌਥਾ tba 5,00,000/-
ਪੰਜਵਾਂ tba 1,00,000/-
ਛੇਵਾਂ tba 5,000/-
ਸੱਤਵਾਂ tba 3,000/-
ਅੱਠਵਾਂ/td> tba 2,000/-

2019 ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਬੰਪਰ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਤੀਜੇ

ਇਹ 2019 ਡਰਾਇੰਗ ਵਿਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੱਤ ਇਨਾਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪੂਰਾ ਇਨਾਮ ਵੇਰਵਾ ਹੈ

BR-65 ਬੰਪਰ ਨਤੀਜੇ
ਰੈਂਕ ਟਿਕਟ ਨੰਬਰ ਇਨਾਮ ਦੀ ਰਕਮ (Rs)
ਪਹਿਲਾਂ EW 213957 6 ਕਰੋੜ
ਦਿਲਾਸਾ ਪੁਰਸਕਾਰ CH 213957, RI 213957, ST 213957, MA 213957, SN 213957, YE 213957, AR 213957 100,000/-
ਦੂਜਾ CH 296916, CH 393536, RI 208872, RI 221406, ST 377681, ST 422946, MA 175185, MA 357167, SN 298451, SN 310791, EW 120870, EW 394635, YE 117262, YE 219818, AR 160642, AR 457121 1,000,000/-
ਤੀਜਾ CH 240465, CH 497430, RI 286918, RI 414481, ST 179427, ST 195451, MA 297554, MA 442284, SN 377359, SN 450040, EW 223300, EW 434559, YE 404711, YE 406786, AR 174222, AR 413793 500,000/-
ਚੌਥਾ 76330 100,000/-
ਪੰਜਵਾਂ 0079, 0239, 0355, 0929, 1666, 2059, 2310, 2474, 2527, 2995, 3148, 3673, 3692, 3853, 4241, 4455, 4679, 5254, 5527, 5634, 5769, 6186, 6208, 6416, 6524, 6677, 6857, 7218, 7303, 7435, 7505, 7672, 7886, 8737, 9467 5,000/-
ਛੇਵਾਂ 0845, 1003, 1355, 1436, 1699, 2097, 2223, 2296, 2605, 2781, 3110, 3454, 3675, 3732, 4367, 4390, 4546, 4713, 4846, 4965, 5923, 6044, 6484, 6520, 6750, 7515, 7611, 7919, 8059, 8375, 8396, 8525, 9010, 9387, 9469, 9548, 9764, 9861, 9866 2,000/-
ਸੱਤਵਾਂ 0380, 0701, 1015, 1061, 1063, 1224, 2005, 2161, 2275, 2866, 2921, 2973, 3564, 3696, 3804, 4020, 4321, 4723, 5064, 5497, 6054, 6059, 6145, 6146, 6168, 6214, 6356, 6385, 6634, 6735, 6742, 6882, 7076, 7461, 7809, 8141, 8175, 8463, 8546, 8662, 8866, 8868, 8870, 9229, 9306, 9462, 9516,9627, 9767, 9903, 9974 1,000/-
ਅੱਠਵਾਂ/td> 0053, 0122, 0197, 0372, 0376, 0545, 0664, 0835, 0918, 0957, 1008, 1116, 1164, 1288, 1419, 1573, 1642, 1733, 1785, 1793, 1794, 1903, 1905, 2032, 2303, 2341, 2492, 2647, 2725, 2851, 3073, 3079, 3246, 3359, 3619, 3752, 3902, 3987, 4130, 4150, 4252, 4375, 4420, 4472, 4487, 4504, 4925, 4967, 5009, 5096, 5137, 5166, 5246, 5493, 5588, 5598, 5641, 5675, 5729, 5744, 5877, 5985, 6025, 6089, 6161, 6178, 6194, 6236, 6252, 6360, 6406, 6518, 6551, 6596, 7029, 7031, 7327, 7328, 7490, 7506, 7548, 8101, 8154, 8164, 8323, 8439, 8471, 8597, 8799, 8816, 8920, 9197, 9233, 9266, 9313, 9333, 9335, 9806, 9927, 9967 500/-