जल्दी5 डबल सोडतीचे निकाल - गुरूवार 1 ऑगस्ट 2019

खाली गुरूवार 1 ऑगस्ट 2019 तारखेसाठीचे जल्दी5 डबल लॉटरीचे निकाल क्रमाने दर्शवले आहेत. लॉटरीबाबत अधिक माहितीसाठी कृपया जल्दी5 डबल पृष्ठाला भेट द्या.

गुरूवार 1 ऑगस्ट 2019
9 12 18 31 32

जुळणी बक्षिस रक्कम प्रति विजेता विजेता बेरीज
Match 5 ₹ 10 Lakhs 0 ₹ 0
Match 4 ₹ 9,000.00 12 ₹ 108,000.00
Match 3 ₹ 337.00 317 ₹ 106,829.00
Match 2 ₹ 25.00 3,273 ₹ 81,825.00