जल्दी 5 सोडतीचे निकाल - शुक्रवार 12 ऑक्टोबर 2012

खाली शुक्रवार 12 ऑक्टोबर 2012 तारखेसाठीचे जल्दी 5 लॉटरीचे निकाल क्रमाने दर्शवले आहेत. लॉटरीबाबत अधिक माहितीसाठी कृपया जल्दी 5 पृष्ठाला भेट द्या.

शुक्रवार 12 ऑक्टोबर 2012
4 11 12 20 35