जल्दी 5 सोडतीचे निकाल - शुक्रवार 10 मे 2019

खाली शुक्रवार 10 मे 2019 तारखेसाठीचे जल्दी 5 लॉटरीचे निकाल क्रमाने दर्शवले आहेत. लॉटरीबाबत अधिक माहितीसाठी कृपया जल्दी 5 पृष्ठाला भेट द्या.

शुक्रवार 10 मे 2019 - 20:30
4 6 15 21 30

शुक्रवार 10 मे 2019 - 22:00
4 8 10 22 36


जुळणी बक्षिस रक्कम प्रति विजेता विजेता बेरीज
Match 5 ₹ 5 Lakhs 0 ₹ 0
Match 4 ₹ 8,256.00 6 ₹ 49,536.00
Match 3 ₹ 100.00 167 ₹ 16,700.00
Match 2 ₹ 15.00 1,584 ₹ 23,760.00