जल्दी 5 सोडतीचे निकाल - बुधवार 1 मे 2019

खाली बुधवार 1 मे 2019 तारखेसाठीचे जल्दी 5 लॉटरीचे निकाल क्रमाने दर्शवले आहेत. लॉटरीबाबत अधिक माहितीसाठी कृपया जल्दी 5 पृष्ठाला भेट द्या.

बुधवार 1 मे 2019 - 20:30
1 6 14 18 25


जुळणी बक्षिस रक्कम प्रति विजेता विजेता बेरीज
Match 5 ₹ 5 Lakhs 0 ₹ 0
Match 4 ₹ 7,440.00 8 ₹ 59,520.00
Match 3 ₹ 100.00 153 ₹ 15,300.00
Match 2 ₹ 15.00 1,704 ₹ 25,560.00